2020 m. balandžio 6d. redakcija

PRIVATUMO POLITIKA

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB „Agaras“, juridinio asmens kodas 154742821, buveinės adresas Agaro g. 5, Balandiškių k., Pabiržės sen., Biržų r., elektroninio pašto adresas info@agaras.lt (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainių https://www.agaras.lt/ ir https://www.feelthebeef.lt/ lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Skirkite laiko šios politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su Valdytoju vienu iš būdų: telefonu, paštu ar elektroniniu paštu.

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

Interneto svetainių lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje arba jums atskiru pranešimu nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenimis (Valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.

Interneto svetainėse yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

VALDYTOJO INTERNETO SVETAINIŲ LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai

Interneto svetainėse yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi jūsų įrenginyje (pavyzdžiui, kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje), kai jūs naršote interneto svetainėje.

Su Valdytojo įrašomų slapukų charakteristikomis galite susipažinti pateikiamoje lentelėje.

INTERNETO SVETAINĖ PAVADINIMAS FUNKCIJOS GALIOJIMO LAIKAS
https://www.agaras.lt/ october_session Išsaugo lankytojo sesijos būseną visose puslapio užklausose 1 diena nuo įrašymo
cookiebar Saugo lankytojo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo

 

Iki naršymo sesijos pabaigos
https://www.feelthebeef.lt/ _ga Naudojamas „Google Analytics“ siekiant identifikuoti unikalius lankytojus 2 metai nuo įrašymo
_gat Naudojamas „Google Analytics“ dėl užklausų rodiklių mažinimo 1 diena nuo įrašymo
_gid Naudojamas „Google Analytics“ siekiant identifikuoti unikalius lankytojus 1 para nuo įrašymo
_fpb Facebook slapukas, naudojamas reklamavimo tikslu 3 mėnesiai nuo įrašymo

 

Apsilankius interneto svetainėse taip pat gali būti įrašomi ir trečiųjų šalių slapukai, kurių kiekio ir funkcijų Valdytojas nekontroliuoja, neturi galimybės susipažinti su jų surinkta informacija. Tikslią informaciją apie trečiųjų šalių (Facebook, Google, LinkedIn ir kt.) naudojamų slapukų funkcijas ir jų renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo / slapukų politikose (pavyzdžiui, Facebook slapukų politikoje, Google slapukų politikoje, LinkedIn slapukų politikoje) arba susisiekę su slapukus siunčiančios trečiosios šalies kontaktiniu asmeniu.

Sužinoti, kokie konkretūs slapukai buvo įrašyti jums apsilankius kurioje nors iš Valdytojo interneto svetainių, galite patikrinę savo naršyklės nustatymus. Jei naudojate Google Chrome naršyklę, informaciją apie įrašytus slapukus rasite paspaudę kairėje adreso laukelio pusėje esantį mygtuką.

Lankantis socialiniuose tinkluose esančiuose Valdytojo gerbėjų puslapiuose įrašomi slapukai

Valdytojas administruoja šias socialinių tinklų paskyras: UAB „Agaras“ paskyras socialiniuose tinkluose Facebook ir LinkedIn, taip pat „Feel the Beef“ paskyrą socialiniame tinkle Facebook (toliau – Gerbėjų puslapiai).

Jums apsilankius Gerbėjų puslapiuose, socialinių tinklų administratoriai į jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Valdytojas (UAB „Agaras“) prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturi ir iš socialinių tinklų administratorių gali gauti tik statistinę informaciją apie Gerbėjų puslapių lankomumą.

Siekdami gauti išsamesnę informaciją apie Gerbėjų puslapių administravimo tikslu tvarkomus jūsų asmens duomenis, susipažinkite su:

 • Facebook slapukų politika arba susisiekite su Facebook duomenų apsaugos pareigūnu (dėl Facebook naudojamų asmens duomenų).
 • LinkedIn slapukų politika arba susisiekite su LinkedIn duomenų apsaugos pareigūnu (dėl LinkedIn naudojamų asmens duomenų).

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainių funkcionalumais.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

Komunikacijos įrankiai

Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

 • paklausimą siunčiant interneto svetainėse nurodytais elektroninio pašto adresais, yra tvarkomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;
 • paklausimą siunčiant Valdytojo buveinės adresu, yra tvarkomas siuntėjo vardas, pavardė, adresas, laiško gavimo data bei laiške nurodyta informacija;
 • paklausimą siunčiant per socialinių tinklų Facebook ar LinkedIn paskyrą, yra tvarkomas vartotojo vardas, žinučių gavimo data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.

Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolimesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas einamaisiais metais ir 5 metus po einamųjų metų pabaigos.
Paklausimą siunčiant per socialinių tinklų Facebook ar LinkedIn paskyras, jūsų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šių socialinių tinklų valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinių tinklų Facebook ar LinkedIn valdytojai dalinasi asmens duomenimis. Siekdami gauti išsamesnę informaciją, susipažinkite su socialinių tinklų Facebook ir LinkedIn privatumo politikomis.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

GALVIJŲ TIEKĖJŲ ASMENS DUOMENYS

Valdytojas vykdo galvijų supirkimą iš galvijų augintojų ir tvarko galvijų augintojų ar su jais susijusių fizinių asmenų asmens duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, buhalterinės apskaitos tikslu ir savo teisių gynimo tikslu.

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu Valdytojas tvarko vardą, pavardę, asmens kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir susirašinėjimo el. paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis duomenis, einamų pareigų pavadinimą (tik juridinių asmenų atstovų), įgaliojimuose nurodytus duomenis (tik juridinių asmenų atstovų), galvijo ID numerį, bandos kodą, sutarties datą ir numerį, mokamą kainą, banko sąskaitos numerį. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties sudarymas ir vykdymas. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 5 metus nuo kalendorinių metų, kuriais buvo sudaryta sutartis, pabaigos, ir yra perduodami VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, taip pat įmonėms, teikiančioms informacinių sistemų administravimo paslaugas, vežėjams, siuntų pristatymo įmonėms ir kitiems paslaugų teikėjams, susijusiems su sutarčių sudarymu bei vykdymu.

Buhalterinės apskaitos tikslu Valdytojas tvarko vardą, pavardę, asmens kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, sąskaitų faktūrų duomenis, banko sąskaitos numerį, informaciją apie atliktus mokėjimus. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų vykdymas. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 10 metų nuo kalendorinių metų, kuriais buvo sudarytas atitinkamas apskaitos dokumentas, pabaigos ir yra perduodami Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Savo teisių gynimo tikslu Valdytojas tvarko vardą, pavardę, asmens kodą, adresą ir kitą informaciją, kuri reikalinga siekiant apginti Valdytojo teises. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Valdytojo interesas apginti galimai pažeidžiamas jo teises. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek tai reikalinga tikslui pasiekti ir gali būti perduodami teisininkams, teisėsaugos institucijoms, teismams, antstoliams, bankroto administratoriams ir kitiems su Valdytojo teisių gynimu susijusiems asmenims.

Valdytojas taip pat vykdo galvijų augintojų apskaitą ir vertinimą bei šiuo tikslu administruoja duomenų bazę, kurioje kaupiami šie galvijų augintojų, iš kurių Valdytojas įsigijo galvijus, asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, pirkimo istorija, duomenys apie galvijų kokybės ypatumus. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Valdytojo interesas užtikrinti tinkamą įsigyjamų galvijų kokybę, vykdant tiekėjų vertinimo įsipareigojimus savo klientams. Duomenų gavėjai yra įmonės, teikiančios informacinių sistemų administravimo paslaugas. Asmens duomenys duomenų bazėje yra saugomi 10 metų nuo kalendorinių metų, kuriais buvo sudaryta vėliausia galvijų pardavimo sutartis, pasibaigimo.

Jei nesutinkate būti įtrauktas į Valdytojo galvijų tiekėjų duomenų bazę, prašome informuoti apie tai Valdytoją (teisė nesutikti). Šios ir kitų Jūsų teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, įgyvendinimo tvarka nurodyta privatumo politikos skiltyje JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktus asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Be paties kandidato į darbuotojus pateiktų duomenų atrankos ir įdarbinimo vykdymo tikslu Valdytojas gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, LinkedIn, Facebook, Twitter) profilius ir pan. Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) ir (ar) viešose socialinių tinklų paskyrose nurodytus buvusius kandidato darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Kandidato, dalyvaujančio Valdytojo paskelbtoje atrankoje į konkrečią darbo vietą, asmens duomenis Valdytojas saugo 4 mėn. nuo konkrečios darbuotojo atrankos pasibaigimo. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas toliau tvarkyti kandidato asmens duomenis nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti Valdytojo) kandidato asmens duomenys yra sunaikinami.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

VAIZDO STEBĖJIMAS

Valdytojo teritorijoje ir patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Stebimos teritorijos ir patalpų dalys yra pažymėtos vaizdinėmis priemonėmis, matomomis prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką.

Vaizdas stebimas Valdytojo turto ir darbuotojų saugumo užtikrinimo tikslu. Vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Valdytojo interesas užkirsti kelią žalos, kurią Valdytojas patirtų praradęs turtą ar neužtikrinęs darbuotojų saugumo, atsiradimo.

Vaizdo duomenų gavėjas yra saugos tarnyba, teikianti Valdytojui fizinės saugos paslaugas. Esant įtarimui dėl nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo padarymo, vaizdo duomenys gali būti teikiami ir teisėsaugos institucijoms. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi nuo 14 iki 30 kalendorinių dienų nuo jų įrašymo. Konkretus vaizdo duomenų saugojimo laikas priklauso nuo to, kaip greitai užsipildo vaizdo įrašymo įrenginys, kuriame saugomi vaizdo įrašai. Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai teisėsaugos institucijose, taip pat nustatant darbuotojo darbo pareigų pažeidimus ir taikant atsakomybę, nustatant darbuotojo padarytos žalos dydį ir jos atlyginimo tvarką ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

LANKYTOJŲ REGISTRAVIMAS

Valdytojas vykdo į įmonės teritoriją patenkančių asmenų registraciją užkrečiamų ligų prevencijos ir kontrolės tikslu ir tvarko toliau nurodytus asmens duomenis: vardas, pavardė, atstovaujama įmonė, automobilio valstybinis numeris, atvykimo į Valdytojo teritoriją data ir laikas, teritorijos dalis, kurioje lankėsi.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas duomenų valdytojo interesas užkirsti kelią užkrečiamų ligų plitimui.

Duomenų gavėjas yra saugos tarnyba, teikianti Valdytojui fizinės saugos paslaugas. Duomenys saugomi einamaisiais kalendoriniais metais ir 3 metus nuo jų pabaigos.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Jūs kaip duomenų subjektas turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad Valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Valdytojo interesų;
 • teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos rasite Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje).

Valdytojas deda visas pastangas, kad Jūsų teisės būtų įgyvendintos ir būtų atsakyta į Jums iškylančius klausimus dėl politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar prašymus galite pateikti UAB „Agaras” kontaktiniam asmeniui el. paštu info@agaras.lt, paštu adresu Agaro g. 5, Balandiškių k., Pabiržės sen., 41385 Biržų r., arba atvykus šiuo adresu. Prašymuose dėl teisių įgyvendinimo prašome nurodyti, kokią teisę ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti. Pavyzdžiui, prašyme susipažinti su asmens duomenimis nurodykite, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti

El. paštu pateikiami prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu el. parašu. Tais atvejais, kai prašymas siunčiamas Valdytojo buveinės adresu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Atsakymą į Jūsų prašymą Valdytojas pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Valdytojas gali pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą dar dviem mėnesiams. Apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą būsite informuoti iki pradinio termino pasibaigimo.

Valdytojas atsisakys tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, jei nustatys, kad egzistuoja Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose nurodytos sąlyga atsisakyti tenkinti prašymą. Apie atsisakymą tenkinti prašymą būsite informuoti raštu.

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

UAB „Agaras“

Agaro g. 5, Balandiškių k., Pabiržės sen., Biržų r.
Tel. +370 450 31458
El. paštas info@agaras.lt